Política d'Accessibilitat

Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

Situació de Compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no Accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • En el portal poden existir continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d’ idioma.
  • Els elements multimèdia només no tenen alternativa.
  • Hi ha vídeos sense subtítols.
  • Hi ha contingut textual sense un contrast suficient.
  • S’ observa com en alguns casos el focus no compleix amb la mínima ràtio de contrast requerit.
  • En algun cas es pot produir solapament de contingut.
  • Existeixen documents PDF amb problemes d’ accessibilitat.
 • Càrrega desproporcionada: No s’aplica.

Preparació de la Present Declaració d’Accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 09/08/2023

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia Agència amb el suport de l’ Eina IRA (Informe de Revisió d’ Accessibilitat)de l’ Observatori d’ Accessibilitat.

Observacions i Dades de Contacte

Comunicacions sobre requisits d’ accessibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • transmetre altres dificultats d’ accés al contingut.
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web

A través de l’ https://institutdeterapianeural.com/ca/contacto/, formulari de contacte sobre requisits d’accessibilitat

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través de l’ https://institutdeterapianeural.com/ca/contacto/ , formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’ accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Procediment d’Aplicació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través d’ aquest enllaç.

Contingut Opcional

El lloc web:

 • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)
 • està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
 • està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive )
 • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny.

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la nau.

Skip to content