Extracció Segura d'Amalgames

Què són les amalgames?

Empastar es refereix al procés de netejar una càries i omplir el seu espai amb un material biològicament compatible. Aquest procediment repara l’anatomia dental per tornar-li la seva funció, l’oclusió i l’estètica adequada. L’objectiu és aconseguir un bon segellat que impedeixi que es torni a produir la lesió.

Durant molts anys s’han realitzat empastaments amb materials inadequats. A més de poc estètics, han resultat perjudicials per a la nostra salut degut a la seva toxicitat. Aquest és el cas de les amalgames, formades per una meitat de mercuri, i una altra meitat de plata, coure, estany i zinc. Amb els anys s’ha vist que tots aquests metalls pesants poden nocius per a l’organisme, i també pel medi ambient.

Empastaments fets amb metalls pesants

Els metalls pesants són un grup d’elements químics amb una densitat relativament alta, raó per la qual l’organisme no pot expulsar-los del tot. En conseqüència, l’organisme s’adapta a ells i els distribueix por tot el cos, intentant minimitzar els seus efectes.

És àmpliament coneguda la toxicitat dels metalls pesants per a les persones i, en particular, del mercuri. Tot i que aquest metall sembla sòlid dins de l’empastament, en realitat és molt inestable i es desprèn contínuament. Les seves partícules acaben acumulant-se a les genives, a les arrels dentals i als ossos fins a arribar al sistema nerviós.

La nostra línia de treball és vetllar per la salut global de la persona. La boca no és un ens que s’ha de tractar de forma aïllada de la resta de l’organisme.

er què pot ser recomanable la retirada de les amalgames?

Estudis científics han demostrat que el mercuri de les dents es va evaporant lentament a partir de 20°C, i la temperatura de la boca arriba a 40°C. Altres factors que ho potencien són la saliva, la masticació de xiclet, el bruxisme i les begudes o aliments calents.

Aquest metall és absorbit pel mateix cos i a través de la sang recorre l’organisme instal·lant-se a diferents teixits, on pot provocar lesions. Els òrgans més vulnerables són el fetge, el cor, els intestins i els ronyons, ja que treballen com a filtres sanguinis. A més, els vapors s’inhalen a través de les foses nasals i van directament al sistema nerviós central, on poden provocar danys irreparables.

Aquests vapors també s’inhalen parcialment pels pulmons i les vies respiratòries d’una forma força tòxica: els ions de mercuri. Les partícules de mercuri també passen a l’intestí i poden alterar la seva flora.

Alguns dels trastorns que es relacionen amb les amalgames són: inflamació de la mucosa bucal, mals de cap, vertígens, problemes a la pell, alteracions nervioses i del sistema immunològic, irritabilitat, càndides, problemes de la son, pertorbacions hormonals, fatiga crònica.

Com retirar les amalgames de forma segura?

És important realitzar una primera visita per saber si existeixen amalgames a les nostres dents i realitzar una història de vida que ens permeti fer valoració de l’estat de salut general de la persona. En la primera avaluació, es determinen quins empastaments s’aconsellen retirar i l’ordre d’extracció.

Per a cada persona, s’elabora un pla de tractament totalment personalitzat.

Durant la retirada dels empastaments seguim un protocol per preparar el pacient amb la finalitat de minimitzar el risc d’intoxicació. En aquest procés poden ajudar els quelants de metalls, drenadors i altres suplements, i les mesures higiènic-dietètiques. Durant el procediment cal protegir tant la pacient com els professionals i la consulta perquè quedin lliures de contaminants.

n lloc de l’amalgama, s’emplacen altres materials biocompatibles i més respectuosos amb l’organisme. A l’Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora fem servir compòsits (empastaments blancs) lliures de Bisfenol-A (BPA).

Posteriorment, es segueix una guia de consells pràctics per seguir ajudant a eliminar les toxines i els metalls pesants de l’organisme.

Professionals

Aina Arasa

Skip to content